Giới thiệu

Là công ty sản xuất các mặt hàng Kềm cắt da,cắt móng tay,sản xuất nuớc sơn móng tay chuyên nghiệp và uy tín từ lâu. Các dòng sản phẩm Kềm,Sơn đã có mặt trên hơn 20 quốc gia,duới nhiều chủng loại khác nhau: sản phẩm mang thuơng hiệu công ty và các dòng sản phẩm OEM.